Heldige og uheldige farger rundt om i verden | PlayOJO-bloggen (2023)

Hva er de heldigste fargene rundt om i verden? I kulturer og land over hele verden er det mange eksempler på forskjellige tall, symboler, dyr og til og med farger som visstnok bringer lykke.

Farger kan fremkalle mange følelser, tanker og følelser, og det er derfor de er så viktige når det kommer til design og kunst.

I mange kulturer kan noen farger også være assosiert med lykke eller uflaks. For alle som er overtroiske, kan det være en god idé å notere seg disse, men selv om du bare er enlite overtroisk, det er fortsatt morsomt å snakke om lykkebringer og farger.

Som et resultat har vi laget en liste over noen av de beste eksemplene på farger som sies å være heldige, sammen med noen potensielt uheldige farger som du kanskje vil unngå.

Prøv online bingohvis du vil teste ut din nyvunne kunnskap om flaks i praksis!

Klar til å føle det GØY? Her er noen spill du kan sjekke!

Rabbitmania

Leke nå

Super Showball

Leke nå

La Catrina Zitro

Leke nå

Bingo Cup

Leke nå

Slingo Berserk

Leke nå

jackpot 2 415,40 €

Min Bingo Hall Jackpot

Leke nå

Heldig helt

Leke nå

Red Hot Slingo

Leke nå

Heldige farger

rød

Lucky & Unlucky Colours Around the World | PlayOJO Blog (10)

De vanligste assosiasjonene til fargen rød er kjærlighet, lidenskap og ild. Dette er vanligvis hvordan fargen blir fremstilt over hele Nord-Amerika, Sør-Amerika og Europa. For eksempel er Valentinsdagen, dagen for elskere og romantikk, preget av røde hjerter, som representerer kjærlighet.

I den østlige delen av verden ses rødt imidlertid litt annerledes. Her brukes rødfargen som et tegn på fruktbarhet og lykke.

For eksempel, hvis du er i Kina under nyttårsfeiringen deres, kan du motta en rød konvolutt fra en venn eller slektning. Disse deles ut hvert år og sies å bringe lykke.

Kina bruker også fargen rød under bryllup, og symbolikken bak fargen sies å komme av at et halvt drage, halvt enhjørningsmonster kjent som Nian er redd for fargen.

Grønn

Lucky & Unlucky Colours Around the World | PlayOJO Blog (11)

I Irland, Storbritannia og USA er grønt ofte forbundet med lykke og hell.

Assosiasjonen kommer fra den tradisjonelle "irenes flaks", som ofte er sammenkoblet med et bilde av en firkløver. Kløveren er en liten grønn plante som vanligvis har tre blader, men som svært sjelden vokser en fjerde. De som finner en firkløver sies å være ekstremt heldige.

Grønnfargen regnes også som heldig i Midtøsten. Grønt regnes som en hellig farge i islam og er fargen til profeten Muhammed samt "Den grønne", en populær helgen.

The Green One antas å bringe lykke, spesielt for de som reiser til sjøs.

Blå

Når vi tenker på blått, er det første vi tenker på enten havet eller himmelen. En av forklaringene bak er at det delvis er knyttet til frihet.

Blått er ofte assosiert med ro, fred, autoritet og visdom. Den regnes ofte som den tryggeste fargen i mange kulturer, siden den også representerer tillit, sikkerhet og renslighet.

Dette kommer fra det faktum at blått vann vanligvis ville være trygt å drikke da det inneholder færre forurensninger.

Ikke alle land har den samme oppfatningen om blått.

  • I Korea brukes mørke nyanser av blått for å indikere sorg, og i India har guden Krishna blå hud.
  • I USA er fargen blå også ofte forbundet med tristhet. "I'm feeling blue" brukes til å betegne ensomhet eller følelsen nedfor, og blues er en musikksjanger som opprinnelig var ment å fange følelsen av lidelse og håpløshet som slaver tåler.

Gul

Lucky & Unlucky Colours Around the World | PlayOJO Blog (12)

Gul er en lys og optimistisk farge som minner sterkt om solen eller blomster. Som et resultat har det en tendens til å bli brukt til å symbolisere håp, nytt liv eller våren.

De fleste kulturer rundt om i verden har et lignende syn på fargen gul, men den kan også brukes til å betegne farer, spesielt når den er sammenkoblet med fargen svart for maksimal kontrast.

I Thailand antas det å ha lykke til å bruke bestemte farger på bestemte dager. For eksempel rød på søndag og grønn på onsdag.

Gult er spesielt heldig fordi det er landets kongelige farge og bæres på mandager. Faktisk vil mange thaier ha på seg gult hele den første uken i desember for å hedre kongens fødselsdag, som faller 5. desember.

oransje

Oransje er ganske lik gul, bare lysere og har derfor noen av de samme betydningene i mange kulturer. Det er assosiert med sol, munterhet, positivitet, lykke, moro og god helse.

I de fleste kulturer er det egentlig ikke forbundet med flaks, men ting er litt annerledes i India. For indianere er det ingen farge som anses som mer hellig, spesielt den spesifikke nyansen av oransje assosiert med safran.

Indisk kultur legger stor vekt på fargen oransje, og den brukes ofte i feiringer og festligheter av alle slag. Fargen skal angivelig symbolisere Agni, den hinduistiske guden for ild og guddommelig kunnskap.

Uheldige farger

Hvit

Hvit er en farge assosiert med renhet, uskyld, renslighet, friskhet og enkelhet.

For noen mennesker kan hvit også representere en ny begynnelse eller en ny start, og dette gjelder de fleste kulturer. I den vestlige verden er brudekjoler vanligvis hvite, og fargen er også til laboratoriefrakker og som vanlig farge for maling av vegger.

Selv om hvitt ofte brukes av alle slags forskjellige grunner, anses det generelt som en uheldig farge i Kina. Mens vi bruker hvitt til bryllup, bruker Chine tradisjonelt denne fargen til begravelser, og som et resultat blir fargen sett på som svært uheldig og sterkt assosiert med døden.

Svart

Lucky & Unlucky Colours Around the World | PlayOJO Blog (13)

Svart er en interessant farge (men bør ikke betraktes som en farge) fordi den er forårsaket av fravær av lys.

Det er ofte forbundet med luksus, eleganse og raffinement, men det har også sterke bånd til ondskap, sorg og ulykke. I mange vestlige kulturer blir en svart katt sett på som et tegn på uflaks da disse ble antatt å være heksers kjæledyr.

Noen andre kulturer, som stammer i Nigeria og mennesker som bor i Tibet, forbinder fargen svart med demoner og ånder, så vel som djevelen selv.

Selv om svart ikke er uheldig for alle, er det fornuftig for en farge så mørk å ha slike illevarslende overtoner. Fargen fremkaller en følelse av mystikk, og den kan brukes av de som prøver å gjemme seg i skyggene.

Lilla

Lucky & Unlucky Colours Around the World | PlayOJO Blog (14)

Lilla er en farge som vanligvis brukes for å betegne kongelighet, velstand, spiritualitet og storhet over hele verden. Bare de høyest rangerte buddhistmunkene hadde lov til å bære lilla, i henhold til japansk tradisjon.

I de fleste land ble lilla brukt av kongelige fordi gjennom historien var lilla fargestoffer de sjeldneste og dyreste. Selv om det er mye billigere og enklere å kjøpe lilla klær i disse dager, er det fortsatt forbundet mer med rikdom og velstand.

Lilla er en sørgefarge i både Brasil og Thailand. Som et resultat bæres den av mennesker i sorg og anses som uheldig i andre tilfeller. Noen som har på seg lilla utenom en begravelse kan bringe uflaks på seg selv eller til og med familien sin.

FAQ

Hva er fargen på lykke?

Fargen knyttet til lykke endres avhengig av hvilken kultur du kommer fra. I Kina er rødt sterkt assosiert med lykke, mens for noen andre land og kulturer er det oransje, gult eller til og med grønt. Realiteten er at farger ikke har noen form for innvirkning på om du er heldig eller uheldig, men hvis vi tror de gjør det, er det mulig å oppleve bekreftelsesskjevhet.

Hvilken eller hvilke farger er assosiert med lykke?

Det avhenger av hvilken kultur du kommer fra, siden forskjellige steder knytter forskjellige ting til bestemte farger. I Storbritannia, Irland og USA anses grønn ofte for å være en heldig farge på grunn av dens tilknytning til firkløvere og leprechauns. I Kina antas rødt å bringe lykke fordi det hjelper til med å skremme bort et monster. I Thailand er den heldigste fargen gul fordi den regnes som kongens farge, mens oransje i India antas å bringe lykke.

Hvilke farger er forbundet med uflaks?

Om en farge bringer uflaks eller ikke er et spørsmål om perspektiv og vil endre seg mye avhengig av hvor du bor. I mange kulturer antas svart å være uheldig, og spesielt svarte katter sies å bringe uflaks til alle som krysser deres vei. I Kina blir hvit generelt sett på som uheldig, mens Brasil og Thailand anser lilla som en farge som kan forårsake ulykke for alle som bruker den utenom en begravelse.

Hva er flaks?

Flaks er suksess som oppnås gjennom tilfeldige tilfeldigheter snarere enn ferdigheter. Spill som bingo bestemmes av flaks, og mens noen hevder at du kan vinne mer ved å bruke de mest kalte tallene, er utfallet alltid helt tilfeldig. Vi kan ikke påvirke flaksen vår, men vi kan endre perspektivet på flaks ved å reagere annerledes på hell og uflaks.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 29/10/2023

Views: 5619

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.